Narkotest na Mocz - Test Na Narkotyki Instant-View 6 w 1 Multi Drugs Of Abuse Dip

Nowy produkt

Test narkotykowy do wykrywania narkotyków w moczu skriningowy (wstępnego badania). Wykrywa 6 substancji narkotycznych.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

12,96 zł brutto

Więcej informacji

Narkotest - test na narkotyki w moczu, wielopanelowy - wykrywa 6 substancji narkotycznych

Bardzo prosty w użyciu test do przesiewowego badania (skriningowy) na obecność narkotyków w moczu. Narkotest jest 6-panelowy (wykrywa jednocześnie 6 substancji narkotycznych). Test jest jednoczęściowy i jednorazowy (okno wyników i paski do pobierania próbek są zespolone w jednej obudowie). Nie wymaga pipety i zakraplania testu (test jest zanurzeniowy). Do potwierdzenia wyniku z narkotestu zaleca się zastosować alternatywną metodę chemiczną (chromatografię gazową/spektrometrię mas).

Narkotest moczowy wykrywa:

 • amfetaminę (AMP),
 • metamfetaminę (MET),
 • opiaty (OPI) - morfinę,
 • tetrahydrokanabinole (THC) - marihuana, haszysz,
 • kokainę (COC),
 • metadon (MTD).

Wynik testu pojawia się po około 4-7 minutach.

Testy mają datę ważności. Obecna partia posiada datę ważności do stycznia 2019r

UWAGA! Do badania jest potrzebny jednorazowy kubeczek na mocz, którego nie ma w zestawie.

Testy narkotykowe szczególnie polecane do stosowania:

 • w służbie więziennictwa,
 • w ośrodkach terapii uzależnień,
 • w szpitalach na oddziałach odwykowych.
 • w służbach mundurowych,
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • w medycynie pracy,

Instrukcja obsługi testu narkotykowego na mocz

1. Sprawdź, czy opakowanie narkotestu jest nienaruszone. Wyjmij test z opakowania.

2. Zapisz na teście dane osoby badanej, datę badania oraz dane osoby wykonującej pomiar.

3. Zdejmij przykrywkę z pasków testowych. Przykrywkę zatrzymaj - będzie potrzebna po wykonaniu badania.

4. Zanurz paski testowe w próbce moczu i zaczekaj około 15 sekund aż w każdym oknie testowym zacznie się przemieszczać czerwony kolor. Nie zanurzać całej kasety testowej.

5. Wyciągnij test z próbki moczu oraz załóż na niego przykrywkę. Połóż narkotest na płaskiej powierzchni.

6. Oczytaj wyniki po około 4-7 minutach od badania. Nie należy interpretować wyników po 8 minutach.

Wynik pozytywny na obecność narkotyku (wykryta substancja narkotyczna): w okienku testowym brak kreski przy wykrytej substancji (kreska T).

Wynik negatywny na obecność narkotyku (brak wykrytych substancji): w okienku testowym znajdują się dwie kreski (C i T).

Nie powinno się porównywać intensywności linii testowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie.
Na podstawie art.129j ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) zarządza się co następuje:
& 1. Środkami działającymi podobnie do alkoholu są:
1) opioidy;
2) amfetamina;
3) kokaina;
4) tetrahydrokanabinole;
5) benzodiazepiny;

Jednoczęściowy narkotest  Instant-View 6 w 1  Multi Drugs Of Abuse Dip jest bardzo czułym testem. Poniżej tabela i progi wykrywalności zabronionych substancji:

SkrótSubstancjaLimit detekcji (Cutoff)
AMP / MET Amfetamina, Metamfetamina 1000 ng / mL
MTD Metadon 300 ng / mL
COC Kokaina 300 ng /mL
OPI Morfina 300 ng / mL
THC Marihuana / Haszysz 50 ng /mL

W zestawie:

 • Narkotest na mocz Instant-View 6 w 1  Multi Drugs Of Abuse Dip
 • Karta postępowania (Instrukcja)

Opinie

Napisz opinię

Narkotest na Mocz - Test Na Narkotyki Instant-View 6 w 1 Multi Drugs Of Abuse Dip

Narkotest na Mocz - Test Na Narkotyki Instant-View 6 w 1 Multi Drugs Of Abuse Dip

Test narkotykowy do wykrywania narkotyków w moczu skriningowy (wstępnego badania). Wykrywa 6 substancji narkotycznych.